...
...
Vitajte na stránke spoločnosti GEOREAL Sereď s.r.o.

.
....


Služby našej kancelárie

  • Geometrické plány  - zameranie stavieb

                                    - rozdelenie pozemkov

                                   

                                    - majetkoprávne vysporiadanie                                  

  • Polohopisné a výškopisné plány
  • Porealizačné zamerania
  • Vytýčenie stavieb
  • Vytýčenie hraníc pozemkov    Vyhotovujeme všetky zmluvy týkajúce sa predaja a prenájmu nehnuteľností ako sú:

  • zmluvy o budúcej zmluve
  • kúpno-predajné zmluvy
  • darovacie zmluvy
  • zámenné zmluvy
  • zmluvy o prenájme
        ako aj návrh na vklad ku zmluvám
    do katastra nehnuteľností
      Kontakt:                                                   
         GEOREAL Sereď s.r.o.                                                Ak potrebujete informácie ohľadne geodetických
           Andrej Holbík                                                          služieb alebo informácie k zmluve, ktorú  
         IČO: 43 899 382                                                      potrebujete vyhotoviť napíšte nám.
         DIČ: 202 251 8839                                                    V e-maily nám pošlite stručný opis o čo ide a
                                                                                               telefonický kontakt a my sa vám ozveme.
          Tel: 0908 209 229                
          E-mail:  georeal@georealsered.sk                                     
Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

        Pracovna doda:
         Pondelok - Piatok: 9:00 - 17:00
 © GEOREAL Sereď s.r.o, Sereď , e-mail: georeal@georealsered.sk, tel: 0908209229